Antwoord-examencommissie

  • Deel 2 - Uitspraak examencommissie

    De examencommissie vult dit formulier in na hun overleg. Zij vullen de uitspraak in over het verzoek van de studiecoach of student.
  • Dit vak niet aanklikken of aanpassen.
    Date Format: DD dash MM dash YYYY
  • Verzoek van studiecoach of student

  • De studiecoach van de student
  • Diploma's en cijferlijsten worden meegestuurd als bijlage in de mail naar de examencommissie.